Grundläggande ikoner som visas på bildskärmen

I detta avsnitt beskrivs vad som visas på skärmen när tagningsläget är (Autoprogram).

 • Exemplen anger vad som visas när skärmen är i visningsläget för all information.
 • Det visade innehållet och placeringen är bara en vägledning och kan avvika från vad som faktiskt visas. Det kan hända att vissa ikoner inte visas beroende på kamerainställningarna.

Under filminspelning

Figur över skärmen under filminspelning

 1. [Fotoläge] är inställt på [Autoprogram].
 2. Minneskort
 3. Inspelningsbar tid för filmer
 4. När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p].
 5. När punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [50M 4:2:0 8bit].
 6. När punkten [SteadyShot] är inställd på [På].
 7. Återstående batteriladdning
 8. Växlar mellan inspelning och standby för filminspelning.
 9. Öppnar inställningsskärmen för zoomförstoringen.
 10. Växlar till uppspelningsläget. (Knappen för tagningsmarkering visas under filminspelning och det går att lägga till en tagningsmarkering för den film som håller på att spelas in.)
 11. När punkten [Ikonpekfunktion] är inställd på [På].
 12. När punkten [Kreativt utseende] är inställd på [ST].
 13. När punkten [Ställ in prod.mod.] är inställd på [Av].
 14. När punkten [Självutlösare] är inställd på [10 s].
 15. När punkten [Expon.kompens.] är inställd på [+0.3].
 16. Slutartid
 17. Faktisk inspelningstid för filmer
 18. Bländarvärde
 19. Standby för tagning
 20. Exponeringskompensation
 21. När punkten [Visa ljudnivå] är inställd på [På].
 22. När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO]. (ISO-värdet som ställs in automatiskt av kameran visas.)

Under stillbildstagning

Figur över skärmen under stillbildsvisning

 1. [Fotoläge] är inställt på [Autoprogram].
 2. Antalet stillbilder som går att spela in
 3. När punkten [JPEG-kvalitet] är inställd på [Fin].
 4. När punkten [JPEG-bildstorlek] är inställd på [L: 18M].
 5. Används för att ta en stillbild.
 6. När punkten [Matningsläge] är inställd på [Enkeltagning].

Tips

 • Ikonerna i vänster och höger kant på skärmen fungerar som pekknappar när [Ikonpekfunktion] är inställd på [På]. Det går att använda och justera olika inställningar för funktioner som t.ex. tagning genom att peka på dem.