Ans. str. stängs AV (smartmobil)

Används för att ställa in om Bluetooth-anslutningar ska tas emot från en smartphone när kameran är avstängd. När [Ans. str. stängs AV] är [På] går det att bläddra bland bilderna på kamerans minneskort och överföra bilder från kameran till en smartphone genom att använda smartphone-enheten.

 1. MENU (Nätverk) → [Ans./Fjärrdator][Ans. str. stängs AV] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Tar emot Bluetooth-anslutningar från en smartphone medan kameran är avstängd.
Batterinivån laddas ur gradvis när kameran är avstängd. Om du inte vill använda [Ans. str. stängs AV] kan du stänga av det.
Av :
Tar inte emot Bluetooth-anslutningar från en smartphone medan kameran är avstängd.


Bläddra bland/överföra bilder på en smartphone

Se ”Hopparning av kameran med en smartphone (Smartphone-ansl.) ” för information om hur du parar ihop kameran och din smartphone på förhand.


 1. Ställ in [Ans. str. stängs AV][På].
 2. Stäng av kameran.
 3. Starta Creators’ App på din smartphone.
 4. Välj [Visa och importera] på din smartphone.
  • Bilderna som är lagrade på minneskortet i kameran kan ses och är redo att överföras.

OBS!

 • Om smartphonen inte används under en viss tid stängs Bluetooth-anslutningen av. Välj [Visa och importera] igen på smartmobilen.
 • När kameran är påslagen växlar kameran till tagningsskärmen och anslutningen till din smartphone avslutas.
 • [Ans. str. stängs AV] ställs in på [Av] om du avbryter hopparningen mellan kameran och smartphonen eller om hopparningen misslyckas.
 • Om funktionen inte fungerar ordentligt så kontrollera följande punkter och prova att göra om hopparningen.
  • Kontrollera att kameran antingen inte är ansluten till någon annan enhet eller är ansluten till enbart en enda enhet via Bluetooth-kommunikation. (Upp till två enheter kan anslutas samtidigt till kameran.)
  • Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
  • Om funktionen inte fungerar korrekt trots att du har utfört ovanstående åtgärder ska du radera hopparningsinformationen för den enhet som du vill ansluta med hjälp av [Hant. ihopp. enhet] på kameran.