De olika zoomfunktionerna på den här produkten

Zoomfunktionerna på den här produkten gör det möjligt att zooma till ännu högre förstoringsgrad genom att kombinera olika zoomfunktioner. Ikonen som visas på skärmen ändras i förhållande till vilken zoomfunktion som är vald.

Figur över zoommätaren

 1. Smart zoomområde ()
  Bilden zoomas in utan försämring av originalkvaliteten genom att bilden delvis beskärs (endast när [JPEG-bildstorlek] är inställd på [M] eller [S]).

 2. Klarbildszoomområde ()

  Bilden zoomas in med hjälp av en bildbehandlingsprocess med lägre försämringsgrad.

  Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoomomfång] är inställd på [Klarbildszoom] eller [Digital zoom]

 3. Digitalt zoomområde ()

  Används för att förstora bilden ytterligare genom att bearbeta bilden.

  Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoomomfång] är inställd på [Digital zoom].

Tips

 • Standardinställningen för punkten [JPEG-bildstorlek] är [L]. För att använda den smarta zoomfunktionen ändrar du [JPEG-bildstorlek] till [M] eller [S].

OBS!

 • Funktionerna för smart zoom, klarbildszoom och digital zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:
  • [Bildhast. inspeln.] är inställt på [120p]/[100p].
  • Under inspelning i slow motion/quick motion med punkten [Bildhastighet] inställd på [120fps]/[100fps]
 • Den smarta zoomfunktionen går inte att använda för filmer.
 • När man använder en zoomfunktion inaktiveras inställningen [Fokusområde] och AF fungerar med företräde aktiverat på och runt mittområdet.
 • När den smarta zoomfunktionen, klarbildszoomen eller digitalzoomfunktionen används är punkten [Mätmetod] fast inställd på [Multi].
 • När den smarta zoomfunktionen, klarbildszoomen eller digitalzoomfunktionen används går följande funktioner inte att använda:
  • Ident. av motiv AF
  • Ansikte multimät.
  • Spårningsfunktion