Kameraguide

I [Kameraguiden] visas förklaringar av MENU-punkter, Fn (funktion)-punkter och inställningar.

  1. Välj den MENU- eller Fn-punkt som du vill se en beskrivning av och tryck på (Radera)-knappen (A).

    Figur som visar var raderingsknappen sitter

    En förklaring av den punkten visas.