För-AF

stillbild

Produkten ställer automatiskt in skärpan redan innan man trycker ner avtryckaren halvvägs.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][För-AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpan ställs in innan man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Skärpan ställs inte in innan avtryckaren trycks ner halvvägs.

OBS!

  • Skärmen kan skaka under skärpeinställningsmanövrer.