Suddig bakgrund

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan ändra graden av oskärpa i bakgrunden genom att helt enkelt trycka på knappen medan du tar stillbilder eller filmar.

 1. Tryck på (Suddig bakgrund)-knappen upprepade gånger.
  När du trycker på knappen aktiveras läget [Suddig bakgrund] och bakgrunden blir suddig. Därefter växlar graden av oskärpa i bakgrunden mellan ”Suddig” och ”Tydlig” varje gång som du trycker på knappen.
  • Kameran återgår till det normala tagningsläget och bländaren återgår till det tidigare värdet när du trycker på stillbild/film/S&Q-knappen.

Tips

 • Bländarvärdet låses och ikonen (suddig) eller (tydlig) visas i stället för bländarvärdet i läget [Suddig bakgrund]. Bländarvärdet är låst i helt öppet läge när (suddig) visas. Bländarvärdet är låst vid F5,6 när (tydlig) visas.

OBS!

 • [Suddig bakgrund]-läget avaktiveras, kameran återgår till normalt tagningsläge och bländaren återgår till det tidigare värdet när du gör följande:
  • Stänger av strömmen och sätter på den igen.
  • Du trycker på stillbild/film/S&Q-knappen
  • Trycka på MENU-knappen
  • Ändrar bländarvärdet med styrratten medan tagningsläget är inställt på [Bländarprioritet] eller [Manuell expon.]
  • Expon.kompens.
  • Utföra programflyttning eller manuell flyttning
 • Även om du trycker på knappen kan du inte ändra graden av oskärpa medan du använder [Ställ in fokus] eller [Fokusförstoring] i läget [Suddig bakgrund].
 • Beroende på tagningsläget och tagningsförhållandena kan det hända att kameran inte kan erhålla optimal exponering på grund av att bländarvärdet har låsts i [Suddig bakgrund]-läget.