Filminställningar (film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in bildrutehastigheten, bithastigheten, färginformationen osv.

 1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Filminställningar][Bildhast. inspeln.] → önskad inställning.
 2. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Filminställningar][Inspelningsinst.] → önskad inställning.

  Exempel på inställningsvärden

  100M 4:2:0 8bit

  (A): Bithastighet

  (B): Färgsampling

  (C): Bitdjup

  • Ju högre bithastighet, desto högre bildkvalitet.

Menypunktsdetaljer


När [Filformat] är satt till [XAVC S 4K]

Bildhast. inspeln. Inspelningsinst. Storlek Filmkomprimeringsformat
30p/25p 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.


När [Filformat] är satt till [XAVC S HD]

Bildhast. inspeln. Inspelningsinst. Storlek Filmkomprimeringsformat
60p/50p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 25M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 16M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 100M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 60M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.OBS!

 • Antalet bildrutor per sekund för inspelning anges som närmaste heltalsvärde. De motsvarande faktiska antalen är på följande sätt:
  24p: 23,98 bildrutor/sekund, 30p: 29,97 bildrutor/sekund, 60p: 59,94 bildrutor/sekund, och 120p: 119,88 bildrutor/sekund.