Prioritetinst. AWB (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att välja vilken färgton som ska prioriteras vid tagning under belysningsförhållanden som t.ex. lysrör med punkten [Vitbalans] inställd på [Auto].

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Vitbalans][Prioritetinst. AWB] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Vanlig automatisk vitbalans används. Kameran justerar färgtonerna automatiskt.
Atmosfär:
Färgtonerna justeras i förhållande till ljuskällan. Detta läge passar bra när man vill skapa en varm atmosfär.
Vitt:
Återgiviningen av vitt prioriteras när ljuskällans färgtemperatur är låg.