Introduktion till datorprogram (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop är en programvarusvit som innehåller funktioner för bland annat fjärrstyrd tagning från en dator och justering av bilder som tagits med kameran.


Se supportsidan för information om hur du använder Imaging Edge Desktop.
https://www.sony.net/disoft/help/


Installera Imaging Edge Desktop på din dator

Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress:
https://www.sony.net/disoft/d/

Catalyst Browse (gratis programvara)/Catalyst Prepare (betald programvara)

Catalyst Browse är ett program för förhandsgranskning av klipp. Du kan förhandsgranska XAVC S-klipp, visa och redigera metadata för media, använda bildstabilisering* med metadata, använda färgkalibrering, kopiera till den lokala hårddisken eller koda om till en mängd olika format m.m. med Catalyst Browse.
Catalyst Prepare utökar funktionerna i Catalyst Browse så att du kan organisera klipp i olika mappar, utföra grundläggande tidslinjeredigeringar med storyboards och så vidare.

* Se supportsidan för användningsvillkoren för bildstabiliseringsfunktionen.


Installera Catalyst Browse/Catalyst Prepare på din dator

Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress:
https://www.sony.net/disoft/