Tid för fokusförst. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställ in hur länge bilden ska visas förstorad när funktionerna [Autoförst. i MF] och [Fokusförstoring] används.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Tid för fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

2 s:
Bilden förstoras i 2 sekunder.
5 s:
Bilden förstoras i 5 sekunder.
Ingen begräns.:
Bilden visas förstorad ända tills man trycker på avtryckaren.