Zoomhastighet

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in zoomhastigheten. Denna inställning gäller för zoommanövrer som används med zoomspaken och när man rör vid och håller kvar W/T-ikonerna på skärmen.

  1. MENU (Tagning) → [Zoom] [Zoomhastighet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Långsam:
Ställer in zoomhastigheten på låg hastighet.
Normal:
Ställer in zoomhastigheten på normal hastighet.
Snabb:
Ställer in zoomhastigheten på hög hastighet.

OBS!

  • Inställningarna för [Zoomhastighet] gäller även när man zoomar med en fjärrkontroll (säljs separat) ansluten till kameran.