Rekommenderad datormiljö

Det går att kontrollera den rekommenderade datormiljön för mjukvaran på följande webbadress:
https://www.sony.net/pcenv/