För att koppla bort kameran från datorn

Utför följande åtgärder på datorn innan du kopplar bort kameran från datorn.

 1. Klicka på (Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media ) i aktivitetsfältet.
 2. Klicka på meddelandet som visas.
  Följande åtgärder är tillgängliga när du har utfört ovanstående steg.
  • Kopplar loss USB-kabeln.
  • Tar ut minneskortet.
  • Stänga av kameran.

OBS!

 • På Mac-datorer drar man minneskortsikonen eller enhetsikonen till papperskorgsikonen. Kameran kopplas bort från datorn.
 • På vissa datorer kan det hända att bortkopplingsikonen inte visas. I så fall går det att hoppa över ovanstående steg.
 • Koppla aldrig loss USB-kabeln från kameran medan åtkomstlampan lyser. Då kan data bli förstörda.