Stegzoomförst. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställ in vilken förstoring som ska gå att välja med hjälp av pekknappen på tagningsskärmen eller med den knapp som funktionen [Stegzoom] är inställd för.

 1. Välj MENU(Tagning) → [Zoom][Stegzoomförst.].
 2. Lägg till bockmarkeringar för de förstoringsvärden som du vill använda och välj [OK].
  • Förstoringarna med (bockmarkering) går att välja i följande fall:
   • När man trycker på ZOOM (zoom)-knappen på tagningsskärmen
   • Tryck på den specialknapp som [Stegzoom] är tilldelad

Menypunktsdetaljer

Lägg till bockmarkeringar för de förstoringsvärden som du vill använda.

x1.0/x1.5/x2.0/x4.0

Tips

 • Om du vill välja zoomförstoring med specialknappen ska du tilldela [Stegzoom] till vald knapp med [Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] i förväg.

OBS!

 • Vid inspelning av filmer kan den maximala förstoringen variera beroende på inställningen för [Filformat] eller [Zoomomfång].
  • När [Filformat] är inställt på HD
   Klarbildszoom: [x2.0] vid maximum
   Digital zoom: [x4.0] vid maximum
  • När [Filformat] är inställt på 4K
   Klarbildszoom: [x1.5] vid maximum
   Digital zoom: [x4.0] vid maximum