Sortera post

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan ändra ordningen på menyvalen som lagts till (Min meny) under MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Inst. av Min meny][Sortera post].
  2. Välj en punkt som du vill flytta med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.
  3. Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.