Visa HDMI-info.

Används för att ställa in om tagningsinformation ska visas på en TV eller en datorskärm när kameran och TV:n etc. är anslutna via en HDMI-kabel (säljs separat).

  1. MENU (Installation) → [Extern utgång][Visa HDMI-info.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Tagningsinformation visas på TV-skärmen.
Den tagna bilden och tagningsinformation visas på TV-skärmen medan inget visas på kamerans bildskärm.
Av:
Tagningsinformation visas inte på TV-skärmen.
Endast den tagna bilden visas på TV-skärmen, medan både den tagna bilden och tagningsinformationen visas på kamerans bildskärm.

OBS!

  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] under en HDMI-anslutning verkställs [Av].