Utföra inledande inställningar för kameran

Genom att upprätta en Bluetooth-anslutning (hopparning) mellan kameran och en smartphone och använda smartphone-appen Creators’ App kan du utföra inledande kamerainställningar såsom inställningar av datum och tid från din smartphone (när kamerans systemprogramvara (firmware) är ver. 1.10 eller senare). Installera Creators’ App från applikationscentret för din smartphone. Om applikationen redan är installerad ska du se till att uppdatera den till den senaste versionen.

Du kan även installera Creators’ App genom att läsa av QR Code som visas på kamerans skärm med din smartphone.

Mer information om Creators’ App finns på följande webbplats.
https://www.sony.net/ca/

 1. Tryck på ON/OFF (strömbrytare)-knappen för att slå på kameran.
 2. Välj önskat språk och tryck i mitten på styrratten.
  • Skärmen med sekretesspolicyn visas. Läs sekretesspolicyn om dig själv genom att öppna länken med din smartphone eller liknande.
 3. Tryck i mitten på styrratten.
 4. Följ anvisningarna på kameraskärmen för att ansluta kameran till din smartphone.
  • Starta Creators’ App på din smartphone för att ansluta kameran till din smartphone.
  • Om du inte ansluter en smartphone visas inställningsskärmen för område/datum/tid.
  • Om du vill ansluta din smartphone till kameran efter den inledande inställningen väljer du MENU (Nätverk) → [Ans./Fjärrdator][Smartphone-ansl.].
 5. Utför den inledande kamerainställningen på skärmen Creators’ App.
  • Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in följande poster.
   • Område/datum/tid
   • Auto tempavstäng.
   • Enhetsnamn

   Dessa inställningar går att ändra senare från kameramenyn.

För att driva klockan

Denna kamera har ett inbyggt återuppladdningsbart batteri för att bibehålla datumet, klockan och övriga inställningar, oavsett om kameran är påslagen eller inte och oavsett om batteripaketet är uppladdat eller urladdat.

Om det inbyggda backupbatteriet behöver laddas upp sätter du in ett fullt uppladdat batteripaket i kameran och låter den ligga avstängd i minst ett dygn.

Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteripaketet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.

Tips

 • Genom att ansluta kameran till en smartphone via Bluetooth-funktionen kan du styra kameran med din smartphone och överföra bilder från kameran till din smartphone.

OBS!

 • Om datum- och klockinställningen avbryts mitt i kommer skärmen för inställning av datumet och klockan tändas varenda gång kameran slås på.
 • Kamerans inbyggda klocka kan visa fel tid. Justera tiden med jämna mellanrum.