För att importera bilder till datorn

Du kan importera bilder från kameran till en dator genom att ansluta kameran till datorn med en USB-kabel eller genom att sätta i kamerans minneskort i datorn.

Öppna mappen på datorn där bilderna som du vill importera ska lagras och kopiera sedan bilderna till datorn.


Exempel: mappträdet vid USB Mass Storage-anslutning

Träddiagram som visar mappstrukturen vid USB Mass Storage-anslutning

DCIM: stillbilder

CLIP: filmer

SUB: proxy-filmer

OBS!

  • Undvik att redigera eller på annat sätt bearbeta filmer/mappar från den anslutna datorn. Då kan filmfilerna bli skadade eller ospelbara. Undvik att radera filmer på minneskortet från datorn. Sony kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana manövrer som utförs via datorn.
  • Om du tar bort bilder eller utför andra åtgärder på den anslutna datorn kan det hända att bilddatabasfilen blir inkonsekvent. Reparera i så fall bilddatabasfilen.
  • Mappträdet är annorlunda vid MTP-anslutning.