Rutnätsvisning (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om ett rutmönster ska visas eller ej under fotografering. Rutmönstret gör det lättare att justera bildkompositionen.

  1. MENU (Tagning) → [Tagningsvisning][Rutnätsvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Rutmönster visas.
Av:
Inget rutmönster visas.

Tips

  • Om du tilldelar [Välj rutnätsvisning] till en önskad knapp med [Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] kan du visa eller dölja rutmönstret genom att trycka på den tilldelade knappen.