Uppspelning av filmer

Används för att spela upp inspelade filmer.

 1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
 2. Välj den film som ska spelas upp med hjälp av styrratten och tryck i mitten på styrratten för att starta uppspelningen.

Manövrer som går att utföra under filmuppspelning

Det går att spela upp bilden i slow motion, justera ljudvolymen, osv. genom att trycka nedtill på styrratten.

 • : Uppspelning
 • : Paus
 • : Snabbspolning framåt
 • : Snabbspolning bakåt
 • : Långsam uppspelning framlänges
 • : Långsam uppspelning baklänges
 • : Nästa filmfil
 • : Föregående filmfil
 • : Visa nästa bildruta
 • : Visa föregående bildruta
 • : Fånga foto
 • : Volymjustering
 • : Släck manöverpanelen

Tips

 • Produkten skapar en bilddatabasfil på minneskortet för kunna att lagra och spela upp bilder. Det kan hända att bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen inte går att spela upp på rätt sätt. För att kunna visa bilder som är tagna med andra enheter måste bilderna först registreras i bilddatabasfilen med MENU (Tagning) → [Media][Återst. bilddtbas].
 • ”Långsam uppspelning framlänges”, ”långsam uppspelning baklänges”, ”hopp till nästa bildruta”, och ”hopp till föregående bildruta” går att använda i pausläge.
 • Det kan hända att filmfiler som är inspelade med andra produkter inte går att spela upp på den här kameran.
 • För filmer med inspelningsmarkeringar visas inspelningsmarkeringarnas positioner på uppspelningsreglaget under filmuppspelning. När en scen som är försedd med en inspelningsmarkering spelas upp visas även inspelningsmarkeringsikonen på skärmen.

OBS!

 • Även om du filmar vertikalt visas filmen horisontellt på kamerans skärm.