Rundvridning av bilder (Rotera)

Används för att vrida lagrade bilder moturs.

  1. Visa bilden som ska roteras och välj sedan MENU(Uppspelning) → [Redigera][Rotera].
  2. Tryck i mitten på styrratten.
    Bilden vrids moturs. Bilden vrids när man trycker i mitten.
    När man väl har roterat en bild förblir den roterad även efter det att produkten stängs av.

OBS!

  • En filmfil spelas upp horisontellt på kamerans bildskärm även om du roterar den.
  • Det kan hända att det inte går att vrida runt bilder som är tagna med andra produkter.
  • När bilder som har roterats spelas upp på en dator kan det hända att de visas i sin ursprungliga riktning beroende på vilken mjukvara som används.