Pekfunk. under tagn.

stillbild, film, slow motion och quick motion

Väljer vilken åtgärd som vidtas när du pekar på skärmen under tagning.

  1. MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunk. under tagn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Pekfokus:
Skärpeinställningens position ställs in genom att man pekar på skärmen under tagning.
Pekspårning:
Motivet väljs och följning startar när du pekar på skärmen under tagning.
Pekavtryckare:
När du pekar på skärmen under tagning ställer kameran in skärpan utifrån motivet som du pekar på och tar bilder.
Av:
Pekfunktioner stängs av under tagning.