Filformat (film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att välja filformat för filmer.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filformat Egenskaper
XAVC S 4K

Filmer spelas in med 4K-upplösning (3840×2160).

XAVC S HD

Filmer spelas in i HD-upplösning (1920×1080).