Riktning vänd skärm

stillbild, film, slow motion och quick motion

Bildens och menyskärmens riktning går att spegelvända i enlighet med hur bildskärmen öppnas och bildskärmens riktning.

  1. MENU (Installation) → [Skärm][Riktning vänd skärm] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Används för att spegelvända bildskärmens riktning genom att upptäcka hur bildskärmen öppnas och bildskärmens riktning.
Vänd horisont.:
Vänder bildskärmens visningsskärm horisontellt under tagning.
Vänd 180 grad.:
Används för att vrida runt bildskärmens visningsskärm 180 grader för alla sorters skärmar som bilder och menyskärmar.
Vänd inte:
Spegelvänder inte bildskärmens visningsskärm.

Tips

  • Genom att trycka upprepade gånger på den knapp som funktionen [Växla visn vänd skrm] är tilldelad till går det att växla inställningen i ordningen [Vänd horisont.][Vänd 180 grad.][Vänd inte][Vänd horisont.]. När [Riktning vänd skärm] är inställd på [Auto] växlas visningssättet tillfälligt medan inställningsvärdet förblir [Auto].

OBS!

  • Även om [Riktning vänd skärm] är inställd på [Vänd horisont.], kommer inte bildskärmens riktning under uppspelning att vändas.