Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga totala inspelningstiden vid användning av ett minneskort som är formaterat i den här kameran. Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

(h (timme), min (minut))

Filformat Bildhast. inspeln. Inspelningsinst. SD-minneskort
64 GB 128 GB
XAVC S 4K 30p/25p 100M 1 h 10 min 2 h 20 min
60M 1 h 50 min 4 h
XAVC S HD 60p/50p 50M 2 h 10 min 4 h 30 min
25M 3 h 50 min 7 h 50 min

Inspelningstiden när [Proxyinspelning] är satt till [Av].

 • De tider som visas är inspelningsbara tider som gäller när ett Sony-minneskort används.
 • Tiden för filminspelning varierar beroende på filformatet/inspelningsinställningarna för filmer, minneskort, omgivningstemperatur, Wi-Fi-nätverksmiljö, kamerans skick innan du börjar spela in och batteriets laddning.
  Den maximala kontinuerliga inspelningstiden för en film är ca. 13 timmar (begränsas av produktens specifikationer).

OBS!

 • Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här kameran spelar in med VBR (Variable Bit-Rate (variabelt bittal)), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in. När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen. Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.

Att observera angående kontinuerlig filminspelning

 • Inspelning med hög kvalitet och kontinuerlig inspelning i höghastighet drar mycket ström. Det medför att efter hand som man fortsätter filma stiger temperaturen inuti kameran, i synnerhet vid bildsensorn. I så fall kan det hända att kameran automatiskt stängs av eftersom dess yta blivit överhettad, eller på grund av att den höga temperaturen påverkar bildkvaliteten eller kamerans inre mekanism.
 • Den maximala möjliga inspelningstiden för kontinuerlig filminspelning när kameran används med standardinställningarna efter det att den har varit avstängd ett tag är på följande sätt. Värdena anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspelningen.


  När [Auto tempavstäng.] är satt till [Standard]

  Filformat XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgivningstemperatur: 25 °C Ca. 30 minuter Ca. 30 minuter
  Omgivningstemperatur: 40 °C Ca. 30 minuter Ca. 20 minuter


  När [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

  Filformat XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgivningstemperatur: 25 °C Ca. 60 minuter Ca. 60 minuter
  Omgivningstemperatur: 40 °C Ca. 60 minuter Ca. 60 minuter


  XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; när bildskärmen är öppen

  XAVC S 4K: 24p 60M/25p 60M; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; när bildskärmen är öppen

 • Den maximala möjliga inspelningstiden för filmer varierar beroende på temperaturen, filformatet, inspelningsinställningarna, Wi-Fi-nätverksmiljön, samt kamerans användningsförhållanden innan inspelningen startas. Om man komponerar om bilden ofta eller tar bilder efter det att kameran har slagits på, stiger temperaturen inuti kameran vilket medför att den möjliga inspelningstiden blir kortare.
 • Om ikonen (överhettningsvarning) visas betyder det att kamerans temperatur har stigit.
 • Om kameran avbryter en filminspelning på grund av att den blivit överhettad, så låt den ligga avstängd en stund. Vänta med att börja spela in igen tills temperaturen inuti kameran har sjunkit helt.
 • Kom ihåg följande punkter så går det att filma längre.
  • Håll undan kameran från direkt solljus.
  • Stäng av kameran när den inte används.