Använda DISP (visningssätt)-knappen

Genom att trycka på DISP (visningssätt)-knappen kan du ändra vilket innehåll som visas på skärmen under tagning och visning. Skärmen växlar varje gång DISP-knappen trycks in.

Under tagning

Visa all infoVisa ingen info.HistogramNivåVisa all infoUnder uppspelning

Visa info → HistogramVisa ingen info. → Visa info.

  • Om bilden har ett överexponerat eller underexponerat område, blinkar motsvarande del i histogrammet (varning för överexponering/underexponering).
  • Inställningarna för uppspelning gäller även i [Snabbgranskning]-läget.


OBS!

  • Innehållet som visas i och placeringen är bara en vägledning och kan avvika från det som faktiskt visas på skärmen.