Rutnätstyp (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Anger vilken typ av rutmönster som visas. Rutmönstret gör det lättare att justera bildkompositionen.

  1. MENU (Tagning) → [Tagningsvisning][Rutnätstyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tredelningslinje:
Placera huvudmotivet nära en av linjerna som delar bilden i tre delar för att få en välbalanserad bildkomposition.
Kvadratlinje:
Det kvadratiska rutmönstret gör det lättare att kontrollera om bildkompositionen är vågrätt. Detta är praktiskt för att bedöma bildkompositionen vid fotografering av landskap, närbilder eller när du använder kameraskanning.
Diag.+ kvdratlinj:
Placera motivet på en diagonal linje för att skapa en upplyftande och mäktig känsla.

Tips

  • Om du tilldelar [Rutnätstyp] till en önskad knapp med användning av [Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] kan du växla typen av rutnät varje gång som du trycker på den tilldelade knappen.