Självdiagnosskärmen

Om det visas en kod som börjar med en bokstav betyder det att produktens självdiagnosfunktion har aktiverats. De två sista siffrorna (som visas som □□ här) varierar beroende på produktens tillstånd.
Om du inte lyckas lösa problemet ens efter att ha provat följande motåtgärder ett par gånger, behöver produkten repareras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

C:32:□□

  • Det är fel på produktens hårdvara. Stäng av strömmen och slå på den igen.

C:13:□□

  • Produkten kan inte läsa eller skriva data på minneskortet. Prova att stänga av och slå på produkten igen, eller att ta ut minneskortet och sätta i det igen ett par gånger.
  • Ett oformaterat minneskort är isatt. Formatera minneskortet.
  • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här produkten, eller data på det är skadade. Sätt i ett nytt minneskort.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

  • Det har blivit fel på produkten. Initialisera produkten och slå sedan på den igen.

E:94:□□

  • Det blir fel vid skrivning eller radering av data. Kameran behöver repareras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Var redo att meddela alla siffrorna i felkoden, från och med bokstaven E.