Först. ursp. posit.

Används för att ställa in startpositionen när bilden visas förstorad under uppspelning.

  1. MENU (Uppspelning) → [Förstoring][Först. ursp. posit.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokus. position:
Bilden förstoras från skärpeinställningspunkten vid tagningen.

Mitt:
Bilden förstoras från mitten av skärmen.