HDMI-upplösning

När du ansluter kameran till en TV eller datorbildskärm med en HDMI-kabel (säljs separat) kan du ställa in upplösningen från HDMI-uttaget på kameran under stillbildstagning eller uppspelning.

  1. MENU (Installation) → [Extern utgång] [HDMI-upplösning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Kameran upptäcker automatiskt upplösningen på den anslutna TV:n eller enheten och ställer in utgångens upplösning efter detta.
2160p/1080p:
Bilden matas ut med 2160p/1080p.
1080p:
Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080p).
1080i:
Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080i).

OBS!

  • Om bilden inte visas korrekt vid användning av inställningen [Auto] kan du välja [1080i], [1080p] eller [2160p/1080p] baserat på den anslutna TV:n.