Åters. överf.status (överföring till en smartphone)

Du kan återställa överföringsstatusen för bilder som har överförts till din smartphone. Använd denna funktion om du vill överföra bilder som tidigare har överförts på nytt. De överförda bilderna raderas inte även om du återställer överföringsstatusen.

  1. MENU (Nätverk) → [Ans./Fjärrdator][Åters. överf.status].
    • Om du trycker på [OK] på bekräftelseskärmen kommer alla bilder som har överförts till din smartphone att bli icke-överförda bilder.