Fokusförstoring

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att kontrollera skärpan genom att förstora bilden före tagningen.

Till skillnad från [Autoförst. i MF] kan du förstora bilden utan att behöva utföra manuell skärpeinställning.

 1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Fokusförstoring].
 2. Tryck i mitten på styrratten för att förstora bilden, och välj sedan den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  • Du kan ställa in startförstoringen genom att välja MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Urspr. fokusförst.] eller [Urspr. fokusförst.].
 3. Kontrollera att skärpan är rätt inställd.
  • Tryck på (radera)-knappen för att flytta den förstorade delen till mitten av bilden.
  • När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att se bilden förstorad medan man ställer in skärpan. Funktionen [Fokusförstoring] stängs av när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
  • Du kan ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Tid för fokusförst.].

För att använda förstoringsfunktionen med hjälp av pekmanövrer

Du kan förstora bilden och justera skärpan genom att peka på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion][På] i förväg.
När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda [Fokusförstoring]-funktionen genom att dubbelknacka på det område som skärpan ska ställas in på.

Tips

 • När förstoringsfunktionen används går det att flytta det förstorade området genom att dra det på pekskärmen.
 • Dubbelknacka en gång till för att avsluta förstoringsfunktionen. Du kan även avbryta förstoringen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs.