Starttid f. energiläge

Det går att ställa in tiden tills produkten automatiskt ska stängas av.

 1. MENU (Installation) → [Ströminst.altern.] [Starttid f. energiläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

30 min/5 min/2 min/1 min

OBS!

 • Strömbesparingsfunktionen inaktiveras i följande fall:
  • När ström matas via USB
  • Vid uppspelning av bildspel
  • Under filminspelning.
  • Under anslutning till en dator eller TV
  • När [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På]
  • Under USB-strömning