Vitbalans (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att justera den omgivande belysningens inverkan på färgtonerna så att ett neutralt vitt motiv lagras som vitt. Använd den här funktionen när färgerna i bilden inte blev som du hade tänkt dig, eller när du vill ändra färgtonerna med avsikt för ett visst fotografiskt syfte.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Vitbalans][Vitbalans] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto / Auto: Atmosfär / Auto: Vitt / Dagsljus / Skugga / Molnigt / Glödlampa / Lysrör: varm Vitt / Lysrör: kallt Vitt / Lysrör: dgsl. Vitt / Lysrör: Dagsljus / Undervatn auto :
När du väljer en ljuskälla som lyser upp motivet justerar produkten färgtonerna i förhållande till den valda ljuskällan (förinställd vitbalans). När man väljer [Auto] upptäcker produkten automatiskt ljuskällan och justerar färgtonerna.
F.temp./filter:
Används för att justera färgtonerna i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som färgkorrigeringsfilter för fotografering.
Special 1/Special 2/Special 3:
Används för att lagra en grundläggande vit färg i minnet under de belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.

Tips

  • Det går att tända fininställningsskärmen och fininställa färgtonerna om det behövs genom att trycka till höger på styrratten.
  • (Auto: Atmosfär), (Auto: Vitt) visas bara när [Prioritetinst. AWB] är satt till [Atmosfär] eller [Vitt].

OBS!

  • Punkten [Vitbalans] är fast inställd på [Auto] i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]
  • Om ljuskällan är en kvicksilverlampa eller natriumlampa går det inte att få rätt vitbalans på grund av ljusets egenskaper. Det rekommenderas att ta bilder med en inställning från [Special 1] till [Special 3].