Frst. ursp. zoomfst.

Används för att ställa in grundförstoringen för uppspelning av förstorade bilder.

  1. MENU (Uppspelning) → [Förstoring][Frst. ursp. zoomfst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standardförst.:
Bilden förstoras med standardförstoring.
Föreg. först.:
Bilden förstoras med samma förstoringsgrad som förra gången. Den föregående förstoringsgraden sparas även efter det att den förstorade skärmen har stängts.