Styra kameran via en dator

Med en USB-anslutning kan du fjärrstyra kameran från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

När kameran är ansluten till en smartphone går det inte att styra kameran från en dator. Kontrollera först att kameran inte är ansluten till en smartphone.


  1. Anslut kameran till datorn.
    • Anslut USB Type-C-uttaget på kameran till datorn med en USB-kabel.
  2. Starta Imaging Edge Desktop (Remote) på datorn.
    Nu går det att styra kameran med Imaging Edge Desktop (Remote).

Tips

  • I [Fjärrtagningsinställ.] under [Ans./Fjärrdator] går det att ställa in var bilden ska sparas och den sparade filstorleken för stillbilder vid fjärrtagning från en dator.