Att kontrollera före tagning

I det här avsnittet beskrivs användbara inställningar och funktioner som du bör känna till när du använder kameran. Vi rekommenderar att du kontrollerar dessa inställningar och funktioner innan du använder kameran.

Från varje rubrik kan du hoppa till sidan som beskriver respektive funktioner.

Förbereda ett minneskort för användning med den här kameran

Förhindra att ett minneskort saknas av misstag

Ställa in om kamerans manövreringsljud ska höras

Praktiska funktioner för att spela in video med självporträtt och vloggar

Göra det lättare att kontrollera om kameran är i standby-läge eller spelar in när den är i filmläge

Återställa tagningsinställningar eller återställa alla kamerainställningar