Stänger AV m skärm

Anger om strömmen ska stängas av eller inte när bildskärmen stängs vänd inåt.

  1. MENU → (Installation) → [Ströminst.altern.][Stänger AV m skärm] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ström stngs AV:
Strömmen stängs av när bildskärmen stängs vänd inåt.
Ström inte AV:
Strömmen stängs inte av när bildskärmen stängs vänd inåt.

Tips

  • Om du vill fortsätta ta bilder med bildskärmen stängd vänd inåt, till exempel vid intervalltagning eller filminspelning, sätt [Stänger AV m skärm] till [Ström inte AV].