Försk skärm INSP

film, slow motion och quick motion

Anger om en röd ram ska visas runt kanterna på kamerans bildskärm när en film spelas in. Du kan enkelt kontrollera om kameran är i standby-läge eller spelar in, även om du tittar på kameraskärmen från en vinkel eller på avstånd.

  1. MENU (Tagning) → [Tagningsvisning][Försk skärm INSP] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Visar en röd ram som anger att inspelning pågår.
Av:
Det visas ingen ram som anger att inspelning pågår.

Tips

  • Ramen som visas med denna funktion kan även skickas till en separat bildskärm som är ansluten via HDMI. Ställ in [Visa HDMI-info.][På].