JPEG-bildstorlek

stillbild

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][JPEG-bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När [Aspekt] är inställd på 3:2

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 20M 5472×3648 bildpunkter
M: 10M 3888×2592 bildpunkter
S: 5.0M 2736×1824 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 4:3

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 18M 4864×3648 bildpunkter
M: 10M 3648×2736 bildpunkter
S: 5.0M 2592×1944 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 16:9

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 17M 5472×3080 bildpunkter
M: 7.5M 3648×2056 bildpunkter
S: 4.2M 2720×1528 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 1:1

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 13M 3648×3648 bildpunkter
M: 6.5M 2544×2544 bildpunkter
S: 3.7M 1920×1920 bildpunkter