Skydda lagrade bilder (Skydda)

Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag. Märket (skydda) visas på skyddade bilder.

  1. MENU (Uppspelning) → [Val/memo] [Skydda] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att skydda flera bilder som valts.

(1) Välj den bild som ska skyddas, och tryck sedan i mitten på styrratten. Ett (bock)-märke visas i kryssrutan. För att ta bort valet trycker du en gång till i mitten på styrratten så att (bock)-märket försvinner.

(2) Om du vill skydda ytterligare bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU[OK].

Alla i denna mapp:
Används för att skydda alla bilder i vald mapp.
Avbr. alla i denna mapp:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp.
Alla med detta dat.:
Används för att skydda alla bilder som tagits vid valt datum.
Avbr. alla med detta dat.:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder som tagits vid valt datum.
Alla bilder i grupp:
Används för att skydda alla bilder i den valda gruppen.
Avb. alla bilder i grupp:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder i den valda gruppen.

Tips

  • Om du tilldelar [Skydda] till önskad knapp med MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst. Spec.knapp] kan du skydda bilder eller ta bort skyddet genom att trycka på knappen.
  • Om du väljer en grupp i [Flera bilder] skyddas alla bilder i gruppen. För att välja och skydda bara vissa bilder i gruppen, utför [Flera bilder] medan bilder i gruppen visas.

OBS!

  • Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen och valt innehåll.