Så här använder du ”Hjälpguide”

Kamerans ”Hjälpguide” är en webbaserad handledning som är framtagen för att beskriva kamerans funktioner och användningssätt. Använd kamerans ”Hjälpguide” för att söka efter information som du behöver för att kunna använda kameran fullt ut.
(Skärmbilderna från kamerans ”Hjälpguide” som visas på den här sidan är endast som referens. De kan avvika från vad som faktiskt visas på skärmen för din modell.)

Tips

  • Kamerans medföljande ”Startguide” beskriver de grundläggande användningsmetoderna och försiktighetsåtgärderna. Använd produktens ”Startguide” i kombination med vår ”Hjälpguide”.

Ikoner som används i ”Hjälpguide”

stillbild: Menyval som visas i stillbildstagningslägena

film, slow motion och quick motion: Menyval som visas i filminspelningslägena och inspelningslägena för slow motion/quick motion

stillbild, film, slow motion och quick motion: Menyval som visas i något av stillbildstagningslägena, filminspelningslägena eller inspelningslägena för slow motion/quick motion

Se ”Använda menyn” för närmare information om de olika tagningslägena.

Hitta önskad information

Metod A: Sökning med nyckelord

Ange ett sökord (”vitbalans”, ”skärpeinställningsområde” osv.) och använd sedan sökresultaten för att visa sidan med beskrivningen som du vill läsa. Om du anger två eller fler sökord som separeras med mellanslag kan du söka efter sidor som innehåller alla dessa sökord.


Metod B: Visa innehållsförteckningen

Välj en rubrik i innehållsförteckningen för att visa en sida.

Skärmen på en dator

Figur som visar när hjälpguiden visas på en datorskärm

Skärmen på en smartphone

Figur som visar när hjälpguiden visas på en smartphone-skärm


Metod C: Hitta funktioner från MENU

Om du vill söka efter information utifrån kamerans MENU-skärm använder du sidan ”Hitta funktioner från MENU”. Välj ett MENU-val i listan för att gå direkt till sidan med beskrivningen.

Visa information om relaterade funktioner

”Relaterade avsnitt ” längst ned på varje sida visar avsnitt som innehåller information som är relaterad till den sida som visas. Se även avsnitten i listan för djupare förståelse av den sida som visas.

Skriva ut alla sidorna i kamerans ”Hjälpguide”

Om du vill skriva ut alla sidorna ska du välja knappen [ Utskrivbar PDF-fil] i det övre högra hörnet på den översta sidan. När PDF-filen visas använder du utskriftsmenyn i webbläsaren för att skriva ut den.

Denna funktion går inte att använda för vissa språk.

Utskrift enbart av sidan som visas för tillfället (endast på dator)

Om du bara vill skriva ut den sida som visas för tillfället, välj [ Skriv ut]-knappen längst upp på sidan. Välj skrivare när utskriftsskärmen visas.