Filinställningar

Konfigurera inställningar för filnamn för inspelade filmer.

 1. MENU → (Tagning) → [Fil][Filinställningar] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:
Du kan ställa in hur filnumren ska tilldelas till filmer.
[Serie]: Filnumren återställs inte även om minneskortet ändras.
[Nollställ]: Filnumren återställs när minneskortet ändras.
Återställ. av räknare:
Återställer räknaren som används när [Filnummer] är inställt på [Serie].
Filnamnsformat:
Du kan ställa in formatet för filnamn på filmer.
[Standard]: Filnamnet för den inspelade filmen börjar med ”C”. Exempel: C0001
[Titel]: Filnamnet för den inspelade filmen blir ”titel+filnummer”.
[Datum + Titel]: Filnamnet för den inspelade filmen blir ”datum+titel+filnummer”.
[Titel + datum]: Filnamnet för den inspelade filmen blir ”titel+filnummer”.
Titelnamninst.:
Du kan ställa in titeln när [Filnamnsformat] är inställt på [Titel], [Datum + Titel] eller [Titel + datum].

OBS!

 • Du kan bara ange alfanumeriska tecken och symboler för [Titelnamninst.]. Du kan mata in upp till 37 tecken.
 • Titlar som anges med [Titelnamninst.]gäller endast filmer spelas in efter det att inställningen angetts.
 • Du kan inte ställa in hur mappnamn tilldelas för filmer.
 • Om du använder ett SDHC-minneskort är [Filnamnsformat] låst till [Standard].
 • Om du sätter i ett minneskort med [Filnamnsformat] satt till något av följande i en annan enhet, kan det hända att minneskortet inte fungerar korrekt.
  • [Titel]
  • [Datum + Titel]
  • [Titel + datum]
 • Om det finns nummer som inte används på grund av att filer raderats eller liknande kommer de att återanvändas när filnumren för filmer når ”9999”.