Innehåll i detta kapitel

Följande innehållsförteckning listar funktionerna som beskrivs i detta kapitel (”Skräddarsy din kamera”). Från varje rubrik kan du hoppa till sidan som beskriver respektive funktion.

Tilldela funktioner som används ofta till knapparna (Inst. Spec.knapp) (stillbild/film)


Registrera funktioner som används ofta på funktionsmenyn

Registrera funktioner som används ofta i min meny

Inspelning av filmer genom att trycka på avtryckaren

Bildskärmsinställningar