Funktioner som går att använda med en smartphone (Creators’ App)

Med hjälp av smartphone-applikationen Creators’ App kan du ta bilder medan du styr kameran med smartphonen, eller överföra bilder som är lagrade i kameran till smartphonen.

Ladda ner och installera applikationen Creators’ App från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen Creators’ App redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen.
Mer information om Creators’ App finns på följande webbplats.

https://www.sony.net/ca/


Tips

  • Du kan även installera Creators’ App genom att läsa av QR Code som visas på kamerans skärm med din smartphone.

OBS!

  • Till följd av framtida versionsuppgraderingar kan det hända att tillvägagångssätten eller det som visas på skärmen ändras utan föregående meddelande.


Stödda smartphones

Se supportsidan för den senaste informationen.

https://www.sony.net/ca/help/mobile/

  • Information om Bluetooth-versioner som är kompatibla med din smartphone finns på produktens webbplats.