Förstoring av bilden som visas (Förstora)

Används för att förstora bilden som visas. Använd den här funktionen för att kontrollera skärpan i bilden, osv.

 1. Tänd den bild som du vill förstora, och skjut W/T (zoom)-knappen mot T-sidan.
  • Skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att justera zoomförstoringen.
  • Bilden zoomas in på den del som kameran använde för att ställa in skärpan vid tagningen. Om kameran inte hittar någon skärpeinformation zoomar den in mitten av bilden.
 2. Välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten.
 3. Tryck på MENU-knappen eller i mitten på styrratten för att avsluta uppspelningszoomen.

Tips

 • Det går även att förstora bilden som visas med hjälp av MENU-funktionerna.
 • Du kan ändra startförstoringen och startpositionen för förstorade bilder genom att välja MENU (Uppspelning) → [Förstoring][Frst. ursp. zoomfst.] eller [Först. ursp. posit.].
 • Du kan även förstora bilden genom att trycka på bildskärmen. Dra i bildskärmen för att flytta den förstorade positionen. Ställ in [Pekfunktion][På] i förväg.

OBS!

 • Det går inte att förstora filmer.