Innehåll i detta kapitel

Följande innehållsförteckning listar funktionerna som beskrivs i detta kapitel (”Använda tagningsfunktionerna”). Från varje rubrik kan du hoppa till sidan som beskriver respektive funktion.

Val av tagningsläge

Praktiska funktioner för att spela in självporträttvideofilmer och vloggar

Skärpeinställning

Motivigenkänning

Använda funktioner för skärpeinställning

Justera exponeringen/mätsätt

Inställning av ISO-känsligheten

Vitbalans

Lägga till effekter för bilder

Fotografera med matningssätt (kontinuerlig tagning/självutlösare)

Självutlösare (film)

Intervalltagnfunk.


Ställa in bildkvaliteten och inspelningsformatet

Hur man använder pekfunktionerna

Slutarinställningar

Hur man använder zoomen

För att minska risken för suddiga bilder


Brusreducering

Ställa in bildskärmen under tagning

Inspelning av filmljud

Liveströmning av video och ljud (USB-strömn.)