Snabbgranskning (stillbild)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att kontrollera den lagrade bilden på skärmen precis efter tagningen. Det går även att ställa in visningstiden för snabbgranskningen.

  1. MENU (Installation) → [Visningsaltern.][Snabbgranskning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

10 s/5 s/2 s:
Den lagrade bilden visas på skärmen direkt efter tagningen under inställd tid. Genom att förstora bilden under snabbgranskningen går det att kontrollera bilden i förstorat skick.
Av:
Förhandsgranskningsbilden visas inte.

OBS!

  • När man använder en funktion som utför bildbehandling kan det hända att bilden före bearbetningen visas tillfälligt, följt av bilden efter bearbetningen.
  • DISP (visningssätt)-inställningarna gäller även för snabbgranskning.