Fotoläge (stillbild): Autoprogram

stillbild

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).
Det går att ställa in olika tagningsfunktioner som t.ex. [ISO].

  1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja tagningsläget för stillbilder.
  2. MENU(Tagning) → [Tagningsläge][Fotoläge][Autoprogram].
  3. Ställ in tagningsfunktionerna på önskade inställningar.
  4. Ställ in skärpan och ta bilden.

Programflyttning

Kombinationen av slutartid och bländare (F-värde) kan ändras utan att ändra det inställda exponeringsvärdet som ställts in av kameran.

Vrid på styrratten för att välja bländar- och slutartidskombination.

  • P” på skärmen ändras till ”P*” när man vrider på styrratten.
  • För att stänga av programflyttningen ställer man in tagningsläget på något annat än [Autoprogram], eller stänger av kameran.

OBS!

  • Det kan hända att programflyttning inte går att använda beroende på den omgivande ljusstyrkan.
  • Ställ in tagningsläget på något annat än ”P” eller stäng av kameran för att nollställa dina inställningar.
  • När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren och slutartiden, medan förflyttningsgraden bibehålls.