Självutlösare (film)

film, slow motion och quick motion

Det går att börja spela in filmer med hjälp av självutlösaren när man filmar.

 1. Tryck på /(Matningsläge) på styrratten.
  Inställningsskärmen [Självutlösare] visas.
  • Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU → (Tagning)[Tagningsaltn.][Självutlösare].
 2. Välj [På] med styrratten och ställ in önskad nedräkningstid.
  • Fördröjning inspelningsstart: Ställer in nedräkningstiden tills filminspelningen startar. (3 s/5 s/10 s)

  • Upprepning: Ställer in om filmens självutlösare ska upprepas. (Upprepa/En gång)

   Om man väljer [Upprepa] aktiveras filmens självutlösare upprepade gånger även efter det att filminspelningen är slutförd. Om man väljer [En gång] avbryts filmens självutlösare när filminspelningen är slutförd och kameran återgår till det vanliga standbyläget för filminspelning.

 3. Ställ in skärpan och tryck på knappen MOVIE (film).
  När nedräkningen visas på standbyskärmen för inspelning blinkar självutlösarlampan, ett pip hörs och inspelningen startar efter det angivna antalet sekunder.
  • Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Menypunktsdetaljer

:
Självutlösarfunktionen för filmer används.
Av:
Självutlösarfunktionen för filmer används inte.

Tips

 • För att avbryta självutlösaren trycker du en gång till på knappen MOVIE eller trycker på knappen som funktionen [Självutlösare] är tilldelad till.

OBS!

 • Om du trycker på knappen MOVIE i stillbildstagningsläget för att starta filminspelningen fungerar inte [Självutlösare].